Επικοινωνία


ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ Ε.Ε.
Μαιάνδρου 21
115 28, 
Αθήνα

Tήλ: +30 (210) 7230457, +30 (210) 7258406   –   Fax: +30 (210) 7246319
E-Mail: info@kanatsoulis.gr