Προϊόντα
Αντλίες Γραναζωτές (Gear Pumps)

brandlogo-viking

Αντλίες οδοντωτών τροχών με εσωτερική οδόντωση   (Internal Gear Pumps)

Ο τροχός με την εξωτερική οδόντωση (εσωτερικό γρανάζι) βρίσκεται εντός της στεφάνης η οποία φέρει την εσωτερική οδόντωση (ρότορας). Μεταξύ των δύο τροχών είναι τοποθετημένος ο μηνίσκος που γεωμετρικά ορίζεται από τα τόξα κύκλων κεφαλής των τροχών της αντλίας. Ο ρόλος του μηνίσκου είναι να χωρίζει τον χώρο της αναρροφήσης από την κατάθλιψη.

http://www.vikingpump.com/pumps/liquid-specific#universal

Αντλίες οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση   (Εxternal Gear Pumps)

Αποτελείται από δυο μετωπικούς τροχούς που συνεργαζόμενοι περιστρέφονται με αντίθετες φορές εντός του κελύφους. Αυτή η σχεδίαση ωθεί το υγρό να γεμίσει το χώρο που οριοθετείται από δύο διαδοχικούς οδόντες και το κέλυφος και να κινηθεί μαζί τους καθώς αυτοί περιστρέφονται. Όταν οι οδόντες του ενός τροχού εμπλέκονται με τους οδόντες του δεύτερου, ο χώρος ανάμεσα σε αυτούς μειώνεται. Αυτό δημιουργεί αδιαχώρητο στον χώρο της κατάθλιψης και το παγιδευμένο υγρό οδηγείται στην κατάθλιψη. Καθώς οι οδοντωτοί τροχοί περιστρέφονται και οι οδόντες αποσυμπλέκονται, ο χώρος πάλι ανοίγει στην πλευρά αναρροφήσης της αντλίας, παγιδεύοντας νέες ποσότητες υγρού που τις μεταφέρει περιφερειακά του κελύφους της αντλίας προς την κατάθλιψη. Καθώς αυτό το υγρό απομακρύνεται από την περιοχή της αναρρόφησης, αναρροφάται νέο.

http://www.vikingpump.com/pumps/liquid-specific#spur-gear

 

Αντλίες με πτερύγια (Rotary Vane Pumps)

H αντλία με πτερύγια είναι ένας τύπος αντλίας θετικής μετατόπισης και χρησιμοποιείται για τη διακίνηση μη συνεκτικών υγρών. Αποτελείται από ένα κέλυφος με κυλινδρική οπή, μια είσοδο για την αναρρόφηση του ρευστού στην μια πλευρά και μια έξοδο για την κατάθλιψη από την άλλη πλευρά. Ένας δρομέας κυλινδρικού σχήματος με διάμετρο μικρότερη από την διάμετρο της κυλινδρικής θήκης, τίθεται σε περιστροφική κίνηση γύρω από μια κεντρική αξονική γραμμή που είναι έκκεντρη σχετικά με τον άξονα της κυλινδρικής θήκης.

http://www.vikingpump.com/pumps/liquid-specific#vane

Αεροκίνητες Αντλίες Διπλού Διαφράγματος (Air Operated Double Diaphragm Pumps)

blagdon

header

Οι Αεροκίνητες Αντλίες Διπλού Διαφράγματος είναι ένας τύπος αντλιών που διαφέρει ουσιαστικά από ολές τις άλλες αντλίες θετικής μετατόπισης. Η λειτουργία τους βασίζεται στην δημιουργία υπόπίεσης από δυο παλινδρομούντα διαφράγματα με κοινό άξονα οδηγούμενα από πεπιεσμένο αέρα. Η κατεύθυνση της ροής του υγρού δίνεται από τέσσερις βαλβίδες ελέγχου ( τύπου μπίλιας ή τύπου κλαπέ ) οι οποίες με την κίνηση τους ωθούν την ροή από την αναρρόφηση στην κατάθλιψη.
Αναλυτικά στον δικτυακό τόπο της Warren Rupp Sandpiper, Inc. φαίνεται η λειτουργία αυτού του τύπου αντλίας σχηματικά. (http://www.sandpiperpump.com/)

Oι αντλίες αυτές προσφέρονται στα παρακάτω υλικά κατασκευής:

Mεταλλικά υλικά:  Aluminum, Cast Iron, Stainless Steel και Alloy C

Mη μεταλλικά υλικά:  Polypropylene, PVDF, Nylon και Conductive Acetal

Πιστοποιήσεις:  ATEX, CSA, UL, CE, USDA, FDA

 

Τα εργοστάσια της Warren Rupp, Inc. (IDEX® Corporation) το οποίο αντιπροσωπεύουμε σε Ελλάδα-Κύπρο-Μάλτα είναι από τα μεγαλύτερα εργοστάσια στον κόσμο σε Αεροκίνητες Αντλίες.

http://www.blagdonpump.com/

 

Εμβολοφόρες Δοσομετρικές Αντλίες

Οι εμβολοφόρες αντλίες δημιουργoύν το φαινόμενο της αντλήσης με την παλινδρομική κίνηση του εμβόλου. Είναι δυνατή η ρύθμιση της παροχής και παρέχουν ακρίβεια +- 1%.

Τα εργοστάσια τα οπoία εκπροσωπούμε είναι τα:
–  Pulsafeeder Inc. (IDEX® Corporation)
και η γκάμα των προιόντων φαίνεται στον παρακάτω σύνδεσμο
https://www.pulsa.com/

– ΟBL S.r.l. (IDEX® Corporation)
με την αντίστοιχη γκάμα προιόντων στον παρακάτω σύνδεσμο
http://oblitalia.com/products.html

Φυγοκεντρικές Αντλίες (Centrifugal Pumps)

Οι φυγοκεντρικές αντλίες της γκάμας μας είναι οι κάτωθι:

FTI (Finish Thompson Inc.)

Καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας. Προσφέρονται σε ανοξείδωτο χάλυβα 316, Πολυπροπυλένιο και PVDF. Oριζόντιες ή κατακόρυφες με στεγάνωση άξονα με μηχανικό στυπιοθλίπτη ή μαγνητική σύζευξη.

http://www.finishthompson.com/

TRUFLO PUMPS (Truflo Pumps, Inc.)

Φυγοκεντρικές αντλίες API, ANSI και Water Pumps.

http://www.truflo.com/

Σελίδα 1 από 212